PANTA-REI tanken har utvecklats under 16 års Floatingverksamhet, den byggs för hand i trä med flera isolerande plastlager. Energiåtgången är låg eftersom tanken är mycket väl isolerad. Reningsverket styrs automatiskt, har ytrening och är inbyggt. Alltså ingen risk för läckande slangar utanför tanken. Hela gaveln på tanken är ingång, luckan är gasfjäderstyrd och öppnas uppåt vilket gör det lätt att ta sig i och ur tanken. Enkel skötsel: byte av patron- filter ca var 50 kund och manuell tillsättning av väteperoxid. Mått: L250cm B130cm H170cm. Vikt ca 1000kg

PRIS: 108000kr + moms hälften betalas vid beställning, hälften vid leverans.
INGÅR: Komplett PANTA-REI tank betsad i valfri standard nyans. Undervattenshögtalarsystem.
Montering och intrimning på plats med kundens medverkan.
TILLKOMMER: Frakt, Magnesiumsulfat, Väteperoxid och elinstallation.
LEVERANSTID: 6 veckor.

PANTA-REI
Tel: 08 54132263
aum@pantarei-floating.com